Online nyilvántartás kerül bevezetésre a hitelesített energia megtakarításokról

2022 február 8.
Szerző: Dr. Szabó Gergely

2022. július 1-től a MEKH által vezetett online nyilvántartás fogja tartalmazni az az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) keretében keletkezett valamennyi hitelesített energiamegtakarítást. 

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer lényege

2021 elején lépett hatályba az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR), amely alapján az energiaszolgáltatók (villamosenergia-, földgáz- és üzemanyag-kereskedők, illetve egyetemes szolgáltatók), mint kötelezettek a végfelhasználóknak értékesített energia arányában energiamegtakarításra kötelezettek.

A kötelezettség alapja a tárgyévet két évvel megelőzően, Magyarországon végfelhasználók (lakosság, cégek, intézmények) részére értékesített energiamennyiség. A kötelezettség mértéke 2021-től szakaszosan emelkedik 0,05%-ról a 2024-2027 közötti 0,5%-os mértékig, majd azt követően szakaszosan csökken 2030-ig vissza 0,05%-ra. 

A kötelezettség teljesítése érdekében a kötelezettek három megoldás közül választhatnak:

  1. Hozzájárulnak bármely végső felhasználó energiahatékonysági beruházásához, illetve intézkedéséhez (pl. gépsor csere vagy épületfelújítás) és az az energetikai auditor által hitelesített energiamegtakarítást eredményez, illetve energiafogyasztás csökkenésével jár, továbbá bejelentik a MEKH-nél. A hozzájárulás történhet bármely tevékenységgel vagy szolgáltatással, amely alkalmas a végső felhasználót rábírni a beruházás megvalósítására. A hozzájárulás meglétét a végfelhasználó nyilatkozatával, vagy a felek közötti megállapodással, illetve kivitelezési, tanácsadási, egyéb szerződéssel lehet igazolni;
  2. Kiváltják a kötelezettségüket energiahatékonysági járulék fizetésével, amelynek mértéke jelenleg minden nem teljesített 1 GJ/év után 50.000,-Ft.; vagy
  3. Másodlagos piacon ún. Fehér Bizonyítványt vesznek.

A hitelesített energiamegtakarítás egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amely a végső felhasználót illeti, és csak a kötelezett részére ruházható át kétoldalú megállapodással vagy szervezett piacon. A hitelesített energiamegtakarítás piaci értéke az intézkedést végrehajtó vállalat, intézmény, illetve természetes személy számára pénzügyi forrásként szolgálhat

Mivel a kötelezettségek mértéke a következő években nőni fog, ezért az igazolások értéke is emelkedni fog.

Új online nyilvántartás

A törvénymódosítás nyomán 2022. július 1-től teljeskörű, valamennyi hitelesített energiamegtakarítást, mint vagyoni értékű jogot és annak jogosultját naprakészen tartalmazó nyilvántartás kerül bevezetésre a MEKH online felületén. 

A nyilvántartásba első alkalommal az energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet vezeti fel az energiamegtakarítás és annak jogosultjának egyes adatait közvetlenül a hitelesítést követően. 

Az energiamegtakarítás későbbi átruházása esetén az átruházó köteles a változást haladéktalanul bejelenteni az online felületen. Ezen bejelentés hiányában az energiamegtakarítás átruházására létrejött szerződés semmisnek minősül. Egy adott évre elszámolható hitelesített energiamegtakarítás adatai a következő év március 31-ig nyilvánosak.

Egy naprakész online nyilvántartás segítséget nyújthat az energiamegtakarítások biztonságos átruházásához, valamint az esetleges visszaélések elkerüléséhez. Ezért a bevezetése mindenképp indokolt.