Támogatjuk ügyfeleinket az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésben és a szabályok betartásában.

Felülvizsgáljuk, illetve elkészítjük az ügyfeleink adatvédelmi szabályzatait és tájékoztatóit a GDPR és egyéb adatvédelmi szabályokkal és iránymutatásokkal összhangban, így különösen a

  • munkavállóknak, illetve az ügyfeleknek adandó adatvédelmi tájékoztatót,
  • a weboldalon közzéteendő adatvédelmi szabályokat,
  • az ügyfeleink által használt adatkezelési megállapodást,
  • a biztonsági előírásokat.

A Bán, S. Szabó, Rausch & Partners legfontosabb adatvédelmi szakterületei:

  • Dokumentáció elkészítése: Feltárjuk az adatkezelési folyamatokat különös tekintettel az adattovábbításokra. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén elkészítjük az érdekmérlegelési tesztet, a munkahelyre való belépéskor közzéteendő adatvédelmi tájékoztatást, továbbá az esetleges munkahelyi megfigyelés, kép, videó és hangfelvétel készítés szabályait;
  • Tanácsadás: Tanácsot adunk a különleges adatok kezelésének helyes módjáról, így különösen az ügyfeleink tudomására jutott egészségügyi adat (pl. munkabiztonsági szempontú) kezelésének lehetőségeiről. Nyomon követjük az irányadó hatósági gyakorlatot és arról ügyfeleinket tájékoztatjuk;
  • Képviselet; Szükség esetén képviseljük ügyeleinket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti eljárásban.

Kapcsolat:

Dr. Szemán Péter

Partner

Szakterületek:

Munkajog, Adatvédelem, Társasági összefonódások és felvásárlások
Nyelvismeret: angol

Dr. Szabó Gergely

Partner

Szakterületek:

Energia, Technológia, Média és Kommunikáció, Pénzügyi jog, Általános társasági jog, Adatvédelem, Társasági összefonódások és felvásárlások, Versenyjog
Nyelvismeret: angol, francia