Közbeszerzési gyakorlatunk jogi szolgáltatásokat és tanácsadást kínál a közbeszerzési folyamatban részt vevő különböző jogalanyoknak, például kormányzati szerveknek, önkormányzatoknak, vállalatoknak és vállalkozóknak. A közbeszerzés azt a folyamatot jelenti, amelynek során a kormányzati szervek és a közszféra szervezetei árukat, szolgáltatásokat vagy építési munkákat szereznek be, általában versenyeztetési eljáráson keresztül. A közbeszerzési jog gyakorlata számos tevékenységet foglal magában, többek között:


Szabályozási megfelelőség: Annak biztosítása, hogy az ügyfelek betartsák a vonatkozó előírásokat és törvényeket, amelyek az állami vagy helyi hatóságok által az áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó állami vagy helyi előírásokat foglalhatják magukban.


Pályázati folyamat: Segítségnyújtás az ügyfeleknek a pályáztatási folyamat megértésében és az abban való eligazodásban, beleértve az ajánlattételi dokumentumok elkészítését, az értékelési kritériumok megértését és annak biztosítását, hogy az ajánlatok megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek.


Vitarendezés: Ügyfelek képviselete a beszerzési eljárás során vagy azt követően felmerülő vitákban, ideértve az ügyfelek képviseletét a Közbeszerzési Hatóság előtt és bírósági eljárásokban. Anti-Korrupció és Etika: Tanácsadás az ügyfeleknek a beszerzési folyamat korrupcióellenes és etikai szempontjairól, beleértve a megvesztegetés elleni törvények betartását, az összeférhetetlenségi szabályozást és az átláthatósági követelményeket.


Public-Private Partnerships (PPP): Segítségnyújtás a köz- és a magánszféra közötti partnerségek létrehozásának és működtetésének jogi vonatkozásaiban, amelyeket gyakran használnak nagy infrastrukturális projektek megvalósítására.


Képzés és oktatás: Képzések, szemináriumok vagy workshopok kínálata az ügyfelek és az érdekelt felek számára annak biztosítása érdekében, hogy tájékozódjanak a legújabb jogi követelményekről és a közbeszerzés legjobb gyakorlatairól.


Önelszámolási eljárások: ügyfelek segítése az önelszámolási szabályozással kapcsolatosan és a Közbeszerzési Hatóság előtti képviselet az önelszámolási eljárás során, amely pozitív eredmény esetén lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy mentesüljenek a nyilvános ajánlattételtől való eltiltás negatív következményei alól.

Kapcsolat:

Dr. Márkus Tímea

Ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Szakterületek:

Közbeszerzési jog
Nyelvismeret: angol, német