A magyar munkajog terén szerzett tapasztalataink alapján ügyvédeink készek arra, hogy magyar és multinacionális ügyfeleket képviseljenek, illetve jogi tanácsot adjanak minden olyan ügyben, amely a munkajogi szabályok alkalmazását igényli, beleértve a munkáltatói jogutódlásra vonatkozó tranzakciókat is.

Tranzakciók

Az akvizíciók során irodánk munkaügyi specialistái részt vesznek a jogi átvilágítást végző ügyvédi csapat munkájában annak érdekében, hogy a cél társasággal kapcsolatosan az esetleges kockázatokat azonosítani tudják a munkajog területén és hogy a céltársaság ügyvezetésére vonatkozó speciális rendelkezésekről minél több információ feltárásra kerüljön.

Perek

Ügyvédeink a pereskedés elkerülése érdekében a megelőző tanácsadásra és stratégiára koncentrálnak, de ha szükséges szolgáltatásaink magukban foglalják a bíróság előtti képviseletet és a jogviták rendezésében való közreműködést is.

Általános tanácsadás

Irodánk nem csak az aktuális jogi helyzet tekintetében ad tanácsot, hanem stratégiát dolgoz ki ügyfeleivel mindazon gyakorlati problémák megoldására, amelyekkel az ügyfelek az egyéni és a kollektív munkajogi szabályozás területein találkozhatnak.

Irodánk a munkavállalókkal kapcsolatos titoktartási és versenykizárási szerződések, és különböző bonusz konstrukciók kialakításában, diszkrimináció ellenes kérdésekben és munkavállalói részvényvásárlási programok terén is képviseli ügyfeleit.

Irodánk elkészíti a vezetői és általános munkaszerződéseket, különböző belső szabályzatokat (etikai, bónusz, otthoni munkavégzés szabályzata), jogi véleményeket ad munkajogi kérdésekben (szabadság, bér, titoktartás, versenykorlátozás), véleményezi és elkészíti a munkaviszony megszüntető dokumentumokat, tanácsot ad csoportos létszámcsökkentésben.

Irodánk tanácsot ad a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatvédelmi ügyekben, a GDPR-nak való megfelelés, a munkavállalók ellenőrzésének lehetőségei (kamera, e-mail, internet, telefon, GPS), visszaélés bejelentési rendszer működtetése, munkavállalók adatainak kezelése és továbbítása ügyében (munkavállalók adatinak központi nyilvántartása a cégcsoport egy másik cégénél).

Kapcsolat:

Dr. Szemán Péter

Partner

Szakterületek:

Munkajog, Adatvédelem, Társasági összefonódások és felvásárlások
Nyelvismeret: angol