A Bán, S. Szabó, Rausch & Partners versenyjogi csoportja az Európai Unió, valamint a magyar versenyjoggal kapcsolatosan hosszú ideje támogatja és képviseli az ügyfeleit. A tanácsadás kiterjed a versenyjog összes területére, beleértve ebbe az összefonódásokkal (akvizíciók, összeolvadások, üzletág adásvétel) kapcsolatos előzetes bejelentési követelmények vizsgálatára és (amennyiben szükséges) hatósági bejelentésre és engedélyezésre, a piaci szereplők közti vertikális illetve horizontális relációjú, potenciális versenykorlátozó hatású vagy célú üzleti gyakorlatokkal (egyebek mellett disztribúciós kapcsolatokban árazási és különböző kizárólagossági megoldásokkal, versenytársak közti együttműködéssel és információcserével) összefüggő tanácsadásra, piaci erőfölénnyel összefüggő versenyjogi többletkövetelmények elemzésére és alkalmazására, valamint a tisztességtelen piaci magatartásokkal kapcsolatos igények azonosítására és érvényesítésére. Irodánk több alkalommal szerepelt a „Global Competition Review 100”-as listáján mint a szakterület elismert képviselője.

A fenti területekkel kapcsolatos versenyjogi gyakorlatunk lényegében minden feladatra kiterjed, beleértve ebbe

  • tanácsadást, valamint a versenyhatóságok és a bíróságok előtti képviseletet összefonódás bejelentési, kartell, erőfölényes ügyekben, 
  • peres képviseletet versenyjogi jogsértéssel okozott károk érvényesítésével összefüggésben,
  • döntéshozatali támogatást felvásárlási tranzakciók versenyjogi szempontú strukturálásában,
  • compliance programok kidolgozását és implementálását.

Kapcsolat:

Dr. Papp Álmos

Partner

Szakterületek:

Társasági összefonódások és felvásárlások, Versenyjog
Nyelvismeret: angol

Dr. Bán Chrysta

Partner

Szakterületek:

Általános társasági jog, Társasági összefonódások és felvásárlások, Versenyjog
Nyelvismeret: angol, német