A jogvitás ügyek jelentik a szolgáltatott jogi tanácsok és megszerkesztett okiratok legfontosabb próbáját.

A jogvitás ügyek ellátása során ügyfeleinket az illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bíróságok, valamint a magyar és nemzetközi választottbíróságok előtt (ideértve az MKIK Választottbíróság, ICC választott bíráskodás, ICSID stb.) képviseljük. Gyakorlatunk egyaránt kiterjed a polgári és kereskedelmi ügyekre, valamint a különböző szabályozási és versenyügyekből származó közigazgatási perekre. Nagy jelentőséggel bír jogvitás gyakorlatunk körében a mediáció is, amelynek célja a felesleges jogviták elkerülése, amennyiben a felek álláspontja közös nevezőre hozható. Az ügyek ellátása során a vonatkozó jogszabályok ismeretén túl nagy hangsúlyt kap gyakorlatunkban az adott jogvita ténybeli hátterének a lehető legteljesebb megismerése.

Jogvitás gyakorlatunknak szerves része, hogy a jogviták peren kívüli szakaszában proaktívan képviseljük ügyfeleinket, abból a célból, hogy az esetleges jogvita során a korábbi nyilatkozataik semmilyen formában ne akadályozzák a vonatkozó igény érvényesítését, illetőleg elhárítását.

Specialitásunk egyúttal a peres gyakorlaton belül a külföldi jogvitás fórumok előtt zajló eljárásokban a magyar anyagi jog tartalmára vonatkozó szakértői tanácsok szolgáltatása.

Kapcsolat:

Dr. Rausch János

Irodavezető partner

Szakterületek:

Technológia, Média és Kommunikáció, Általános társasági jog, Társasági összefonódások és felvásárlások, Jogviták, Versenyjog
Nyelvismeret: angol, német