Tavaly is aktív volt a GVH

2024 június 18.
Szerző: BRSP
  • Versenyjog

Mint minden évben, idén is közzétette a Gazdasági Versenyhivatal az előző évi tevékenységről szóló beszámolóját. Az Országgyűlés részére készített jelentésben a GVH részletesen beszámol a hatóság 2023-as tevékenységéről: az indított és lezárult versenyhatósági eljárásokról, a lefolytatott átfogó ágazati vizsgálatokról, illetve a kiszabott bírságok alakulásáról. A beszámoló alapján bemutatjuk a hatóság versenyfelügyelet terén végzett tevékenységét, különös hangsúlyt fektetve a vállalkozások számára orientáló információkra.

A fogyasztók védelmében

A GVH 2023-ban 41 versenyfelügyeleti eljárást zárt le és 34 új versenyfelügyeleti eljárást indított, amelynek több, mint fele fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vizsgálata miatt indult. Az alábbi ábra mutatja a lezárt és az újonnan indított versenyfelügyeleti eljárások megoszlását ügytípus szerint. 

A megindított eljárásokhoz hasonlóan a versenyhatóság által lezárt ügyek és a kiszabott bírságok aránya tekintetében is a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos jogsértések voltak túlnyomó többségben. A versenytanács 2023-ban 41 ügyben, 97 vállalkozással szemben hozott döntést versenyfelügyeleti eljárások keretei között, ebből 27 ügyben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, 8 ügyben összefonodással, míg 5 ügyben versenykorlátozó megállapodással kapcsolatos eljárásokban.

Kartellek elleni küzdelem

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elleni fellépés mellett a versenyhatóság 2023-ban is fontos stratégiai céljának tekintette a kartellek elleni küzdelmet. „A kartellek felderítésében a GVH-nak továbbra is a következő három kulcsfontosságú eszköz áll a rendelkezésére: a rajtaütések, az engedékenységi politika, illetve az anonim kapcsolatfelvételt lehetővé tevő kartell chat, amely 2016-os indulása óta egyre jelentősebb információszerző eszközzé bált a versenyhatóság kezében” – mondja dr. László-Bölcskei Kinga, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners ügyvéde.

A GVH vizsgálói 2023-ban 26 vállalkozásnál végeztek helyszíni kutatást versenyfelügyeleti eljárásban. Tekintettel arra, hogy a vállalkozások közti kommunikáció döntően elektronikus formában történik, így a rajtaütések során a hatóság elsősorban az elektronikus adathordozókról történő, digitális másolatok készítésére helyezte a hangsúlyt. A GVH 2023-ban összesen 5TB mennyiségű adatot vizsgált meg és dolgozott fel. Mindezek mellett vagy ellenére a GVH a tavalyi évben csupán három ügyben marasztalt el vállalkozásokat versenykorlátozó megállapodás miatt, melyek közül két esetben közbeszerzési eljárásokban játszottak össze az eljárás alá vont cégek.

A bírságok

Ami az ügyek lezárását és bírságkiszabást illeti, a versenytanács 2023-as döntéseinek háromnegyedében állapított meg jogsértést, és ezek döntő többségében, 87%-ában bírságot is kiszabott. Számokban ez azt jelenti, hogy a GVH összesen 27 döntésében 57 vállalkozással szemben szabott ki bírságot, 2.219.839.200 forint összegben. Az egy ügyre jutó átlagos bírságösszeget a különböző ügytípusokra lebontva a következő ábra mutatja be:

„A GVH a jelentésében ugyanakkor kifejezetten kiemelte, hogy a vállalkozások a hatósággal való együttműködésének jelentős bírságcsökkentő eredménye lehet. A vállalatok megfelelési program kidolgozásával, a jogsértés elismerésével, jogorvoslatról való lemondással, a károsultak kompenzációjával, engedékenységi nyilatkozattal, valamint egyezségi eljárásban való részvétellel is csökkenteni tudták a kilátásba helyezett bírságot. Ezzel a vállalkozások 2023-ban összesen 825,2 millió forint bírságkedvezményt tudtak elérni a GVH-nál” – hívja fel a figyelmet dr. László-Bölcskei Kinga.

Fúziós ügyek

A GVH a beszámolójában kiemeli, hogy az összefonódásokkal kapcsolatos eljárások is hatékonyabbá váltak 2023-ban. Amellett, hogy a bejelentési határértékek emelése miatt csökkent az ügyszám, a GVH jelentése szerint a tavalyi évben fordult elő először, hogy a fúziós bejelentések kapcsán 100 %-os volt prenotifikációk aránya, jelentősen gyorsítva az eljárás lefolytatását. Tovább növelte a hatékonyságot, hogy 2023. júliusától az összefonódások egyszerűsített űrlapon is bejelenthetők, ezzel az érintett vállalkozások adminisztrációs terhei is csökkentek.

Új eszköz a GVH kezében

Fentiek mellett a GVH eszköztára is bővült tavaly, a 2023 év elejétől ugyanis bevezetésre került az ún. felszólító levél intézménye is, amely hasznos eszközzé válhat a vállalkozások számára is. A GVH elnökének lehetősége van a felszólító levél útján közvetlenül jelezni aggályait a vállalkozások felé, amennyiben olyan piaci folyamatokat észlel, amelyek jogsértés gyanúját vetik fel. Amellett, hogy a vállalkozások válaszként kifejthetik saját álláspontjukat az adott folyamatról, a figyelmeztető levél lehetőséget ad a versenyproblémák önkéntes megszüntetésére, anélkül, hogy versenyfelügyeleti eljárás indulna a céggel szemben. Ez mind a hatóság, mind a vállalkozás számára előnyökkel járhat. A GVH jelentése szerint a versenyhatóság már a bevezetés első évében alkalmazta az új eszközt és három felszólító levelet küldött ki a gépjármű kereskedelem, az élelmiszer-kiskereskedelem és a személyszállítás piacát érintően.

Végezetül érdekes adat, hogy bár 2023-ban a vállalkozások perlési hajlandósága némileg emelkedett a korábbi évekhez képest, a megtámadott döntések aránya még mindig elég alacsony: a versenyfelügyeleti bírságok csupán 26%-ával szemben éltek jogorvoslattal a felek. Ennek egyik oka lehet, hogy a bíróságok többnyire a GVH-nak adnak igazat a perekben, az ügyek 75 %-ban megerősítik a GVH álláspontját a jogsértésekről. Ez az arány szintén nem változott a korábbi évekhez képest.