A bankoknak és finanszírozóknak, illetve adósi oldalon is a finanszírozást igénybevevő társaságoknak jellemzően van jogi csapatuk, ezért egyszerűbb, vagy kisebb munkamennyiséget igénylő ügyeket maguk látják el. Irodánkat általában akkor keresik meg, amikor bonyolultabb jogi megítélési ügy merül fel, illetve amikor emellett a munka mennyisége, intenzitása és komplexitása jogi szakértői csapatot igényel. Irodánk ilyenkor kapcsolódik be a munkába és nem ijedünk meg a kihívásoktól, hiszen tudjuk, hogy egyszerű ügyhöz nem kell külső tanácsadó különleges szaktudása. Mindezen munkák keretében a Bán, S. Szabó & Partners jogi tanácsadást végzett az ügyfeleinek többféle komplex banki és finanszírozási kérdés tekintetében ideértve többek között az alábbiakat:

  • Szindikált hitelek: Tanácsadás külföldi pénzintézetek részére az általuk magyar társaságoknak is nyújtott szindikált hitelek tekintetében ideértve biztosítéki szerződések szerkesztését, szindikált hitel dokumentáció véleményezését és magyar jog szempontjából való szövegezését és átírását, továbbá tanácsadást különféle regulációs kérdésekben, mint például határon átnyúló hitelnyújtási tevékenység tekintetében.
  • Projekt finanszírozás: Tanácsadás nyújtása ügyfelek részére projekt finanszírozási tranzakciókban mind hitelezői, mind adósi oldalon.
  • Biztosítékok: Tanácsadás hitelintézetek részére biztosítéki rendszer strukturálására vonatkozóan akár szindikált hitelhez, akár projekt finanszírozáshoz kapcsolódóan, ideértve többek között bejegyzett jelzálogok, opciós megállapodások, közvetlen szerződések és bankszámlát terhelő biztosítéki szerződések létrehozása és megkötése tekintetében.
  • Restrukturálás: Tanácsadás hitelintézeteknek és adósoknak is meglévő hitel- és kölcsönmegállapodások restrukturálása tekintetében.
  • Általános tanácsadás: Általános kérdésekben nyújtott tanácsadás hitelintézetek részére ideértve minta hitelszerződések készítése, NHP hitelszerződések nyújtásában való közreműködés, a kapcsolódó biztosítéki szerződések elkészítése, tanácsadás regulációs kérdésekben és egyedi hitelügyletekben való tanácsadás és okiratszerkesztés.
  • Cash pooling: tanácsadás cégcsoportok számára cash pooling struktúrájuk kialakítása és a bankkal kötött megállapodásuk elkészítése során.
  • Privatizáció: Ügyfelek képviselete jelentős banki privatizációs ügyletek tekintetében.

Kapcsolat:

Dr. Unger Balázs

Partner

Szakterületek:

Energia, Pénzügyi jog, Társasági összefonódások és felvásárlások
Nyelvismeret: angol, francia